Sản phẩm

hồng giòn đài loan

95.000

🔥🔥HỒNG GIÒN MẶT TRỜI ĐÀI LOAN
🛫🛫🛫HÀNG AIR SIÊU PHẨM CHUYẾN MỚI CẬP BẾN!!!
👍👍👍Hồng Đài Loan trái rất to, màu hồng cam rất đẹp, nặng trái, hình dáng trái tròn vuông, hơi dẹp
👍👍👍 Hồng cứng trái, thịt nhiều, giòn ngọt đậm
👍👍👍 Hàng siêu ViP biếu tặng sực sang

🏠 CN1: Eus Fruit shop- 344 Diên Hồng (Ngã 6 Ngô Mây), Tp. Quy Nhơn

🏠 CN2: Sydney Direct – 271 Tăng Bạt Hổ (Chợ Quân Trấn), Tp. Quy Nhơn

🏠 CN3: Sydney Direct – 265 Trần Hưng Đạo, Tp. Quy Nhơn

còn 100 hàng

Mô tả

🔥🔥HỒNG GIÒN MẶT TRỜI ĐÀI LOAN
🛫🛫🛫HÀNG AIR SIÊU PHẨM CHUYẾN MỚI CẬP BẾN!!!
👍👍👍Hồng Đài Loan trái rất to, màu hồng cam rất đẹp, nặng trái, hình dáng trái tròn vuông, hơi dẹp
👍👍👍 Hồng cứng trái, thịt nhiều, giòn ngọt đậm
👍👍👍 Hàng siêu ViP biếu tặng sực sang

🏠 CN1: Eus Fruit shop- 344 Diên Hồng (Ngã 6 Ngô Mây), Tp. Quy Nhơn

🏠 CN2: Sydney Direct – 271 Tăng Bạt Hổ (Chợ Quân Trấn), Tp. Quy Nhơn

🏠 CN3: Sydney Direct – 265 Trần Hưng Đạo, Tp. Quy Nhơn